เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียเทศบาลตำบลป่งไฮ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียเทศบาลตำบลป่งไฮ
 
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ และ ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ