เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


โครงการจัดเวทีประชามคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจัดเวทีประชามคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ