เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร


บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ