เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ