เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่1/2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ