เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ