เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองมัดหมี่และย้อมสีจากธรรมชาติบ้านท่าเชียงเครือ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ไม้มงคล 5 ชนิด (พะยูง มะขาม ใบยอ ต้นคูณ ต้นขนุน) ใช้โคลนจากแม่น้ำฮี้มาหมักผ้า เพื่อทำให้ผ้าอ่อนนุ่ม ไม่แข็ง ใส่สบาย และมีลายผ้าประจำชุมชน ลาย “สาวภูไทล่องน้ำฮี้” บ.ท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร. 087-8835856
ที่มา : https://district.cdd.go.th/seka/