เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.67

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20