เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567🌷

เวลา 13.00 น.

นายปรีชา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกวีระกุล ชาจันดา นายก (อบต.น้ำจั้น) , ร.ต.อ.ไพศาล ข่าทิพย์พาที สจ.เซกาเขต 1, สท. ทีมงานตัวแทน สส.เขต2 บึงกาฬ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการศูนย์อปพร/ดีเด่น/อปพร.ดีเด่น เทศบาลตำบลป่งไฮ รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เลือกหน่วยงานของเราในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ครับ😀

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20