เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


นายปรีชา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮคณะผู้บริหาร จนท.กองสวัสดิการสังคม ออกมอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ม.4 นางพั้ว สีใส หมู่ 13 นายกองมี เทรักสี งปม จาก พมจ.บึงกาฬ และออกมอบผ้าห่มพระราชทาน ประชาชน เขต ม.3/4/5/6/7/8/9 ครับ

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20