เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567

เวลา 08.45 น.

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ และภายในบริเวณเทศบาลตําบลป่งไฮ 🟡

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20