เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

เวลา 8.30 น.

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ และพื้นที่โครงการส่งเสริม โคก หนอง นา และการทำการเกษตรยั่งยืน บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ🌸💐🌹

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20