เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


ร่วมรับฟัง การประชุมเพื่อกำหนดและชี้แนวเขตการปกครองหมู่บ้าน(ตำบลใกล้เคียง)


วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

เวลา 9.30 น.

นายก ทต.ป่งไฮ มอบหมายให้ เลขาตอม หารธงชัย

และนางสาววันวิสาข์ โล่ห์คำ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง การประชุมเพื่อกำหนดและชี้แนวเขตการปกครองหมู่บ้าน(ตำบลใกล้เคียง)

ที่ว่าการอำเภอพรเจริญครับ

2024-07-08
2024-07-07
2024-07-07
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-28
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20