เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่งไฮ


ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่งไฮ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ บทบาทและหน้าที่
🖊โดยนายณรงค์ ทีเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่งไฮ

2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-06