เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


โครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลป่งไฮ โดย นางอัญฉรา ประทุมศรี รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรป่งไฮ อสม. อปพร. และจิตอาสา ร่วมเปิดโครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566ครับ

2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-06